Archive for Book Tag

јарићи

Вук и седам јарића

Илустрована књига за децу

‘Вук и седам јарића’ прва је дечја илустрована књига Тијане Николић Петровић. Текст књиге је адаптација бајке Браћа Гримм, и уз то, Тијана је креирала више од 40 илустрација.